Dlžníci

 

Z dôvodu častejšieho výskytu nepoctivých obchodných praktík niektorých obchodných subjektov v našom regióne sme sa rozhodli vytvoriť špeciálny priestor kde budeme zverejnovať údaje o našich dlžníkoch.